Hedbergsstiftelse.se - Internt
Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs delar årligen ut anslag för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Fonden har valt att prioritera projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar. Beloppen brukar fördelas mellan 5 och 10 sökande. Anslagen kan användas såväl för lönekostnader som för apparatur men inte för kongress- eller studieresor.

PUL (Personuppgiftslagen) Sökande uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på Stiftelsens hemsida.

Tiden för ansökningar har löpt ut och pristagarna har utsetts.

En lista över samtliga pristagare finns här.

Nästa ansökningsperiod kommer att infalla hösten 2017.