Hedbergsstiftelse.se - Internt
Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning avser att dela ut 300.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Fonden kommer att prioritera projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan lägst 5 och högst 10 sökande. Anslagen kan användas såväl för lönekostnader som för apparatur men inte för kongress- eller studieresor. Om projektet avser en del av ett större (t.ex. VR-) projekt kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska. Anslagen kommer att delas ut under februari månad 2018. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till fonden inför ny ansökan eller senast inom tre år.

PUL (Personuppgiftslagen) Sökande uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på Stiftelsens hemsida.

Ansökan sker via stiftelsens hemsida www.hedbergsstiftelse.se och skall vara inlämnad senast 15 november 2017, en utskriven och underskriven blankett i ett exemplar skall inom 7 dagar därefter skickas till fonden under adress:

Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond, c/o advokat Jonas Eilert, Box 1021, 221 04 Lund

(tel 046-140874, je@eslaw.se)

Gå till ansökningssidan.