Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Ansök om bidrag

Detta är en gemensam ansökningsportal för Hedbergs stiftelse och Norlins stiftelse (norlinsstiftelse.se). Du anger i formuläret om du ansöker till båda stiftelserna eller bara en av dem. Observera att du ska skicka in endast en ansökan även om du söker till båda.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter, klicka här.

Ansökningstiden för 2018 har gått ut. Du kan fortfarande logga in och se din redan inskickade ansökan men inte skicka in en ny.

Vi påminner också om att en utskriven och underskriven blankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 22 november. För tekniska frågor, kontakta webbsupport.

Påbörja eller fortsätt din ansökan

Email:

Lösenord:


 
Problem med ansökan?