Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Tidigare pristagare

Nedan visas tidigare pristagare år för år.

Pristagare 2018

Namn: Alessandro CamponeschiPrissumma: 75 000 kr
Anti-CD38 antikroppars påverkan på B lymfocyter – en framtida behandling för reumatisk sjukdom?
Namn: Helena FilipssonPrissumma: 75 000 kr
Autoimmun hjärnpåverkan vid Graves sjukdom – en ny vinkling på immunpsykiatrin.
Namn: Maria SwanbergPrissumma: 75 000 kr
Transnationella studier av hur MHCII påverkar utvecklingen av Parkinsons sjukdom.
Namn: Lina WirestamPrissumma: 75 000 kr
Programmerad celldöd hos blodplättar – en källa till inflammation vid SLE?
Namn: Ola GrimsholmPrissumma: 50 000 kr
B cellers funktion hos patienter med primär immunbrist och allvarliga återkommande infektioner.