Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning* avser att dela ut sammanlagt cirka två miljoner kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.

Om ansökan avser en del av ett större projekt, kan forskningsprogram för detta bifogas ansökan. I annat fall ska separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2023 och utbetalas via mottagarens institution. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år. GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Tiden för ansökningar har löpt ut och pristagarna har utsetts.

En lista över samtliga pristagare finns här.

Nästa ansökningsperiod kommer att infalla hösten 2023.

Internt