Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning avser att dela ut 400.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan lägst 2 och högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR-, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under februari månad 2019. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför ev. ny ansökan eller senast inom tre år.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansökningsperioden är avslutad och årets vinnare är utsedda. (Se länken Tidigare pristagare till vänster.) Nästa ansökningsperiod infaller under början av hösten 2019.

Internt