Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning* avser att dela ut sammanlagt cirka 1 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.

Om ansökan avser en del av ett större projekt, kan forskningsprogram för detta bifogas ansökan. I annat fall ska separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2022. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år. GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansöksformuläret når du via länken till vänster. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 november 2021. Ansökningsblanketten, undertecknad av sökanden och dennes prefekt ska därefter, inom 7 dagar, skickas till stiftelserna, skannad genom e-post till adress: je@eslaw.se

*Från och med i år behöver du inte specificera vilken stiftelse du ansöker till.


Internt