Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning avser att dela ut minst 500 000 kronor för medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen prioriterar projekt inom området inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan lägst 2 och högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR/ALF, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Endast ansökningar som har en tydligt formulerad hypotes som kan testas genom projektet kommer i fråga för anslag. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2020. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall lämnas till stiftelsen inom tre år efter erhållet anslag och vid förnyad ansökan skall det bifogas vid ansökningstillfället.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansökan sker via denna hemsida och skall vara inlämnad senast 15 november 2019, en utskriven och underskriven blankett, i ett exemplar, skall inom 10 dagar därefter ha inkommit till stiftelsen under adress:

Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond, c/o Jonas Eilert, Stadsbudsgatan 12, 227 36 Lund

Tel 0706 44 16 68, je@eslaw.se


Internt