Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Anslag till medicinsk forskning

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning avser att dela ut cirka 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer att prioritera projekt inom området inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR-, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2021. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansöksformuläret når du via länken till vänster. Ansökan skall vara inskickad senast den 16 november 2020. Ansökningsblanketten, undertecknad av sökanden och dennes prefekt skall därefter, inom 7 dagar, skickas till stiftelsen, scannad genom e-post till adress: je@eslaw.se


Internt