Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Hantering av personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR (dataskyddsförordningen) i hela EU och reglerar hantering av registrerade personuppgifter. Nedan följer information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att läsa mer om GDPR hänvisas till Datainspektionens hemsida.

Vad är syftet med att spara mina personuppgifter?

Stiftelsen sparar personuppgifter för att underlätta ansökningsproceduren för tidigare sökande, för att kunna se om en sökande ansökt tidigare, för att kunna utvärdera de redovisningar som skickas in av tidigare anslagsmottagare och för internt förbättringsarbete.

Hur samlar ni in mina personuppgifter?

När du inleder en ansökan registeras de personuppgifter du anger automatiskt. I ansökningsproceduren ingår även att skicka in en utskriven version av ansökan via posten. Även de fysiska ansökningarna sparas under under de förutsättningar som anges i denna text.

Vilka personuppgifter sparar ni?

Namn, adress, epost, telefonnummer, arbetsplats, samt eventuella övriga personuppgifter som du väljer att inkludera i din ansökan.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Styrelserna för Hedbergs och Norlins stiftelse samt dessa stiftelsers gemensamma webbadministratör.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Styrelsen för Hedbergs stiftelse.

Hur länge sparar ni personuppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år men kan i vissa fall välja att radera uppgifterna efter kortare tid. Detta gäller både elektroniska uppgifter och fysiskt arkiv. (Listan över pristagare som publiceras på hemsidan är offentlig och sparas på obestämd tid.)

Vad har jag för rättigheter beträffande mina personuppgifter?

Du har bland annat rätt att
För kontakt angående insamlade personuppgifter, klicka här.