Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning

Tidigare pristagare

Nedan visas tidigare pristagare år för år.

Pristagare 2021

Namn: Alireza BiglarniaPrissumma: 80 000 kr
Lunds universitet

Inverkan av medfödda immunförsvaret på försämrat kliniskt utfall efter njurtransplantation

Namn: Caroline GrönwallPrissumma: 80 000 kr
Karolinska Institutet

Funktionell effekt av oxidations-associerad autoreaktivitet i reumatisk sjukdom

Namn: Mattias SvenssonPrissumma: 80 000 kr
Göteborgs universitet

Medfödda lymfoida cellers roll för aktivering av ledfibroblaster vid reumatoid artrit

Namn: Fredrik WermelingPrissumma: 80 000 kr
Karolinska Institutet

CRISPR-baserade studier av neutrofiler vid ledinflammation

Namn: Annika WernersonPrissumma: 80 000 kr
Karolinska Institutet

Orsaker till uppkomst och progress av IgA nefrit